V jádře gotická stavba z pol. 15. stol. V l.1691–92 po požáru barokně upravena. Další úpravy proběhly v 90. letech 18. stol. Tehdy postavena věž. Při kostele barokní fara z r. 1699 přestavěná klasicistně. V okolí kostela cenné sochy.
Hlavní obrázek místa
celkový pohled na kostel sv. Bartoloměje
© Jan P. Štěpánek 06/2008
Graficke pismenko Dominanta města Oder na Novojičínsku – římskokatolický kostel sv. Bartoloměje. Nachází se ve východní části kruhového obvodu města, původně ohrazeného, na terénní hraně nad řekou Odrou. Trojlodní pozdně barokní stavba tvoří výrazný pohledový prvek města po nesmyslném odstřelu zámku v 60. letech 20. století.
Jan P. Štěpánek, 3.11. 2008

  historie

  Historie v jádře gotické stavby spadá do doby kolem poloviny 15. století. O stáří stavby vypovídají i odkryté záklenky hrotitých oken se zbytky kružeb. V této podobě přečkal kostel až do roku 1691, kdy podlehl ničivému požáru. V letech 1691 až 1692 byl kostel barokně upraven. K dalším stavebním pracem došlo v roce 1733, kdy byla k severní sakristii s oratoří v patře přistavěna kaple sv. Jana Nepomuckého. Na opačné straně presbytáře byla v roce

  Jan P. Štěpánek s využitím K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2004, 3.11. 2008

  popis

  Mohutná pozdně barokní trojlodní stavba s průčelní věží na jihozápadě ve východním nároží bývalých městských hradeb. Kostel je orientován k severovýchodu. Hlavní loď prosvětlují nad úrovní střech bočních lodí půlkruhová okna, stejná prosvětlují i boční lodě. Na štítem ukončenou hlavní loď navazuje snížené a ustoupené presbyterium s kaplemi po stranách. Polygonálně ukončený presbytář podpírá soustava opěráků. Nad půlkruhově zakončenými vysokými

  Jan P. Štěpánek, 3.11. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)
  Odry