V jádře gotická stavba z pol. 15. stol. V l.1691–92 po požáru barokně upravena. Další úpravy proběhly v 90. letech 18. stol. Tehdy postavena věž. Při kostele barokní fara z r. 1699 přestavěná klasicistně. V okolí kostela cenné sochy.
Hlavní obrázek místa
celkový pohled na kostel sv. Bartoloměje
© Jan P. Štěpánek 06/2008
Graficke pismenko Dominanta města Oder na Novojičínsku – římskokatolický kostel sv. Bartoloměje. Nachází se ve východní části kruhového obvodu města, původně ohrazeného, na terénní hraně nad řekou Odrou. Trojlodní pozdně barokní stavba tvoří výrazný pohledový prvek města po nesmyslném odstřelu zámku v 60. letech 20. století.
Jan P. Štěpánek, 3.11. 2008

  historie

  Historie v jádře gotické stavby spadá do doby kolem poloviny 15. století. O stáří stavby vypovídají i odkryté záklenky hrotitých oken se zbytky kružeb. V této podobě přečkal kostel až do roku 1691, kdy podlehl ničivému požáru. V letech 1691 až 1692 byl kostel barokně upraven. K dalším stavebním pracem došlo v roce 1733, kdy byla k severní sakristii s oratoří v patře přistavěna kaple sv. Jana Nepomuckého. Na opačné straně presbytáře byla v roce

  Jan P. Štěpánek s využitím K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2004, 3.11. 2008

  popis

  Mohutná pozdně barokní trojlodní stavba s průčelní věží na jihozápadě ve východním nároží bývalých městských hradeb. Kostel je orientován k severovýchodu. Hlavní loď prosvětlují nad úrovní střech bočních lodí půlkruhová okna, stejná prosvětlují i boční lodě. Na štítem ukončenou hlavní loď navazuje snížené a ustoupené presbyterium s kaplemi po stranách. Polygonálně ukončený presbytář podpírá soustava opěráků. Nad půlkruhově zakončenými vysokými

  Jan P. Štěpánek, 3.11. 2008
  Základní informace místa
  ID místa: 6963
  Typ místa: sakrální památky
  Podkategorie: kostel, chrám
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: přístupno příležitostně
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?6963
  Uveřejněno: 3.11.2008
  Geolokace místa
  WGS84   N 49° 39' 42.99"
  E 17° 49' 54.41"
  Země: Česká republika
  Kraj: Moravskoslezský kraj
  Okres:  Nový Jičín  (NJ)
  Obec: Odry
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  Zavřít reklamu