Moje místa 0

Graficke pismenko Vojslavice jsou poprvé uváděny v roce1318. Tehdy byly ve vlastnictví Ctibora z Vojslavic, po něm je zmiňován Jan z Vojslavic. Tvrz je uváděna v roce 1390, kdy ji spolu s dvěma dvory prodala Eliška, vdova po Ješkovi Pyknovi z Vojslavic, předkům zemanů Vojslavských z Vojslavic. Ti vlastnil tvrz do poloviny 15. století, kdy ji získala Veronika z Alberovic. V té době tvrz zpustla. Jako pustá je uváděna v roce 1459, kdy ji získal Veroničin syn Václav z Kojičína. Po jeho smrti v roce 1463 vojslavický majetek získal Prokop Karlík z Chřenovic. Ten tvrz obnovil. Naposledy je uváděna v roce1496, když ji jako odúmrť po Markétě z Bíliny získal Václavov II. Vojslavice poté několikrát změnily majitele, až je Burian Trčka z Lípy připojil k lipnickému panství. Tvrz musela v té době znovu zpustnout, v pramenech ze 16. století již není nepřipomínaná. Do poloviny 19. století byly zachovány části zdiva z budovy a hradeb. Trámy z tvrze byly použity při výstavbě fary ve vsi. Na poli před tvrzí byly v roce 2004 nalezeny zlomky keramiky ze 14.–15.století.

Text: historie
2.11. 2008 - Milan Caha (Zdroj: Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI.- Východní Čechy, s.536, Praha 1989. )

tianDe Praha

Tvrziště se nachází v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov, na pravém břehu řeky Želivky na ostrohu nad bývalým brodem u Vrzákova mlýna. Tvrziště je cca 150 m jižně od zástavby obce v lesním porostu na skalnatém výběžku nad řekou. Dostaneme se k němu tak, že vyjdeme cestou z jihozápadního rohu návsi …
turistické - M.C.
Velké tvrziště je tvořeno podkovovitým valem, z vnější strany vysokým 1,5 m – 3 m valem, hlubokým a širokým příkopem (mezi korunou valu a dnem příkopu je místy rozdíl cca 8 m) a výrazným jádrem, tvořeným pravděpodobně rozvaleným zdivem. Reliéf jádra tvrze je velmi členitý, zdá se, že pahorek ukrývá …
popis - M.C.
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu