Hrad z 1. poloviny 14. století. V 16. století k hradu přistavěny dvě čtyřhranné věže. Za třicetileté války dosti pobořen a částečně opraven až v polovině 19. století.
Hlavní obrázek místa
Hrad a zámek
© Luděk Pitter 09/2005
Graficke pismenko Jižně od Karlových Var se na skalnatém ostrohu v hlubokém údolí středního toku řeky Teplé zvedá mohutná silueta hradu Bečova. Již ve 13. století zde u křižovatky obchodních cest vedoucích od Žatce k Chebu a od Plzně k severu vznikl na plošině pod skálou hrádek s celní stanicí v místech dnešní fary a farního kostela. Horní hrad dosud stojící na táhlém strmě spadajícím ostrohu, připojujícím se úzkou šíjí k okolnímu terénu, byl však vybudován teprve ve 14. století. Hrad se skládá ze dvou stavebních celků, horního hradu a nového dolního zámku. Nejstarším komplexem budov je horní hrad, založený na lichoběžníkovém půdorysu, v jehož horním ...
MILADA NOVÁKOVÁ, 8.8. 2002

  historie

  Hrad Bečov stojí vysoko nad hlubokým údolím, lemovaným z obou stran vysokými lesnatými kopci, z nichž západní patří k Slavkovskému lesu a východní přecházejí k Tepelské vrchovině. Na dně údolí i po obou horských stráních se rozkládá město Bečov nad Teplou. Hrad obtéká ze dvou stran řeka Teplá, na třetí jej od okolního prostoru odděluje Dolský, dříve Hluboký potok. Snadnější přístup od města byl chráněn hlubokým, ve skále vylámaným

  Hrady, zámky a Tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, Západní Čechy, 22.1. 2003
  Zkrácená historie
  Hrad Bečov byl založen ve 14. století na důležité křižovatce zemských cest rodem pánů z Oseka. Největšího rozvoje doznal hrad v 15. a počátkem 16. století za držení Pluhů z Rabštejna, kteří velice zbohatli z těžby stříbra a cínu v okolí. Z té doby pochází renesanční Pluhovský palác. V době barokní byl postaven dolní zámek, který byl zpřístupněn veřejnosti v roce 1996. Celé panorama areálu je velice působivé. Gotický hrad je ale z důvodu

  17.7. 2007

  Časová osa

  1314
  Založení hradu Bečova na důležité křižovatce zemských cest a je uváděn jako sídlo Boreše z Oseka a Rýzmburka.
  1400 (?)
  Ve spodní části věže byla postavena obdélná gotická hradní kaple Navštívení Panny Marie.
  1407
  Rýzmburkové prodali své bečovské panství spolu s řadou jiných statků v této oblasti Oldřichu z Házmburka.
  1411
  Hrad je postoupen míšeňskému purkrabímu Jindřichu Staršímu z Plavna, který patřil k úhlavním nepřátelům krále Václava IV. a později i husitů.
  1424
  Jindřich z Plavna zastavil Bečov Erkingerovi ze Seinsheimu (předek Schwarzenberků).
  1430
  Hrad odbyt a vypleněn husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic.
  1437
  Prodal Seinsheim Bečov svému zeti Matěji Šlikovi z Holíče za 2500 kop grošů. Ten jej znovu postoupil pánům z Plavna, kteří zde vládli až téměř do konce 15. století.
  1495
  Koupili bečovské panství Pluhové z Rabštejna, kteří je drželi až do r. 1547.
  koncem 15. století
  Hrad doznal největšího rozvoje za držení Pluhů z Rabštejna, kteří velice zbohatli z těžby stříbra a cínu v okolí.
  1502 - 1547
  Probíhala rozsáhlá přestavba bečovského hradu a v této podobě se zachoval v hlavních rysech dodnes.
  1530
  Byly podniknuty menší, neukončené pokusy o omývání gotických maleb ve staré hradní kapli, protože odporovaly evangelickému ritu, avšak část maleb přece jen zůstala. Do kaple byly vybourány nové vstupní otvory ze sousedního spojovacího křídla. Z této doby pochází i gotický portál kaple s pluhovským erbem (radlicí).
  1752
  Bečovské panství získal v tomto roce Dominik Ondřej z Kounic a z Questenberka.
  1985
  V prostorách hradu byl za dramatických okolností nalezen románský relikviář sv. Maura.
  1996
  Zpřístupněn veřejnosti renesanční Pluhovský palác.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.
  hrad
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Bečov nad Teplou