Staré Hradisko

u Malého Hradiska

Staré Hradisko

Graficke pismenko Staré Hradisko je oppidum v okrajové části Drahanské vrchoviny. Patří k nejdůležitějším na Moravě a řadí se mezi nejvýznamější keltská oppida v evropském měřítku. Přesto je značně opomíjeno a veřejnosti není příliš známo. Hradisko zaujímá značně protáhlý ostroh nad soutokem potoka a říčky Okluky (Hloučely) ve výšce 538 m n.m. Procházela tudy tzv. Jantarová stezka, která spojovala Balt s Jadranem. Už od středověku místo proslulo nálezy jantaru, který se zde hojně nacházel. To vyznačil např.i Jan Amos Komenský na své mapě v roce 1627.

 
Graficke pismenko Lokalita byla v minulosti několikrát zkoumána archeology a jejich práce není stále konečná. Bylo tu např. poprve použito plošného výzkumu v ČR, či první letecké snímkování, byly odkryty četné plochy uvnitř hradiště, zkoumány valy a vynikající byla teréní dokumentace. Hradiště je tak odborně zkoumáno od 20. let minulého století. Výzkum tak odhalil spoustu překvapivých nálezů.
 
Graficke pismenko Samotné město je obehnáno až 6 m vysokými hradbami a valy o délce asi 2,5 km. Opevněno je převážně západní předpolí. Plocha hradiště totiž využívá přírodního trojúhelníkového tvaru, kdy je chráněno svahy ze tří stran. Byly tu zjištěny tři brány, z toho dvě klešťovité.Vnitřní rozloha činí 37,5 ha. Vnitřní město bylo souvisle zastavěno samostatnými dvorci 50x50 m. Ty byly ohrazeny ploty. Některé z nich byly dlážděny, u velkých domů se často nacházely polozahloubené dílny. V těch byly nalezeny zbytky po jejich činosti.
 
Graficke pismenko Ulice byly dlážděné – šířka dlažby činila 4 m, nalezeny byly hrnčířské pece a několik cisteren. Samostatné opevněné město bylo rozděleno na Horní a Dolní. Horní patřilo nejmajetnější vrstvě obyvatel, Dolní převážně řemeslníkům. Pod hradbami město pokračovalo předhradím, kde žily nemajetné vrstvy. Nynější nálezy ukazují, že keltské domy sahaly až do dnešní části obce Malého Hradiska, Skřivánkova. To by znamenalo neuvěřitelných 50 ha osídlené plochy. Aby toho nebylo málo, omezené výzkumy naznačují, že samotná obec Malé Hradisko stojí na základech 2000 let starých keltských domů. To by znamenalo město gigantických rozměrů! Je zcela jisté, že antičtí cestovatelé Staré Hradisko nazývali buď Leukaristos nebo Strevinta. Je zaznamenáno i na mapě Claudia Ptolemaia.
 
Graficke pismenko Lokalita vydala nepřeberné množství různé keramiky, železných a bronzových nástrojů, šperků, zbraní, jantarových a skleněných výrobků, ale i zmetků a odpadů z výroby. Z domácího nářadí se nalezly např. vážky, udice, sekery, pily, lopaty, vidličky, skoby, hřebíky, klíče a jiné. Zdejší oppidum razilo i vlastní mince a bylo nepochybně správním střediskem. Vzniklo asi díky bohatým zdrojům železa v prostoru Drahanska, snad na již tehdy existující obchodní cestě. Zdroje potravin byly jistě získávány z prostor Hané. V nedalekém východním okolí jsou četné archeologické nálezy s keltským osídlením (Ptení, Mostkovice, Určice, Prostějov, Stařechovice, Ludéřov aj) .Oppidum existovalo asi od 2. poloviny 2. stol. př. n. l. do přelomu našeho letopočtu. Jeho zánik je opředen tajemstvím, protože bylo asi náhle opuštěno, nenese totiž známky vojenské akce.
 
Graficke pismenko Poměrně neznámou zajímavostí místa je i polní cesta v jižním odtěženém svahu pod hradiskem. Jedná se o část tehdy připravované dálnice z třicátých let, Plzeň – Moravská Ostrava, část Prostějov – Boskovice.

Text: historie
21.10. 2008 - Ivo Rozehnal - podle www.keltové.cz, www.turistickyweb, místní naučné stezky a reg.tisku - 2006-08