Zámek Moritzburg

Graficke pismenko V letech 1542–46 si nechal kurfiřt Mořic (Moritz) postavit na žulové skále uprostřed rybníka lovecký zámek, obklopený mohutným opevněním. Kurfiřt Friedrich August I., zvolený polský král, řečený August Silný, provedl v letech 1723–33 velkolepou barokní přestavbu, která využila i kapli z první poloviny 17. století, původní dělové věže změnila v obytné, výrazně zvětšila obytné prostory a doplnila je velkým sálem na východní straně. Architektem přestavby byl M. D. Poeppelmann, autor mnoha dalších barokních staveb saského dvora (zejména drážďanského Zwingeru). Od počátku 20. let 20. století je zámek přístupný veřejnosti, od 90. let postupně důkladná rekonstrukce.

Text: historie
19.10. 2008 - Ivan Grisa, dle webové stránky zámku Moritzburg