Významné mariánské poutní místo založil roku 1684 Julius Sasko-Lauenburský, stavbu dokončila roku 1723 jeho dcera Anna Marie Toskánská. Stavba kolem dvou nádvoří zahrnuje kostel, zvonici, arciděkanství, tříramenný ambit se sedmi kaplemi a hřbitov.
Hlavní obrázek místa
Areál od jihu
© Ivan Grisa 05/2009
Graficke pismenko Poutní areál stojí na hřebeni nad jižním břehem Ploučnice. Od společného průjezdu silnic II/262 a II/263 (jižní předmostí obou mostů), kde lze parkovat, je nejlépe vystoupat alejí k východnímu vstupu do spodního nádvoří. Severní a západní brána trvale uzavřeny, od jihu lze projít přes hřbitov. Ze železniční stanice Police - Žandov na trati 081 asi 400 m přes Ploučnici. Pozor: na mapě atlas.cz jsou polohy zastávky Žandov a stanice Police-Žandov chybné!
Ivan Grisa, 18.10. 2008

  historie

  Mariánské poutní místo v Horní Polici
  Na místě gotického kostela, poprvé doloženého roku 1291, kam chodily od roku 1523 pouti k mariánské sošce, údajně nalezené na břehu Ploučnice. Tehdy byl původní kostelík upraven. Majitel panství, vévoda Julius Sasko-Lauenburský začal roku 1684 stavbu nového kostela. Stavební program se postupně rozšířil o řadu dalších objektů, takže byla dokončena až roku 1723 za dcery původního stavebníka, Anny Marie Františky Toskánské. Po dokončení stavby

  Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 1 a informačního letáčku u severní brány, 18.10. 2008

  pověsti

  Navštívení Panny Marie
  V Novém zákoně je popsáno setkání těhotné Panny Marie s její příbuznou Alžbětou, rovněž těhotnou; budoucí matkou Jana Křtitele. Panna Marie poté, co je jí andělem zvěstováno že porodí Syna Božího spěchá aby navštívila Alžbětu a byla "prostřednicí milosti"; aby předala posvěcení nenarozenému Janu Křtiteli. Alžběta byla těhotná i přes svůj vyšší věk a údajnou neplodnost, její těhotenství mělo být podle zjevení Archanděla Gabriela pro Pannu Marii

  http://catholica.cz, http://cs.wikipedia.org, 1.8. 2012

  popis

  Poutní areál sestává z raně barokního trojlodního kostela, orientovaného k východu, s věží nad západním průčelím. Ze tří stran jej obklopuje ambit se sedmi kaplemi a třemi vstupními branami. Závěr kostela je doplněn vrcholně barokní sakristií, která tvoří kulisové průčelí směrem k hlavnímu vstupu do areálu, který vede přízemím hranolové zvonice. Jižně od ní stojí rozlehlá budova arciděkanství, které si nezadá s řadou menších zámků. Vnitřní

  Ivan Grisa, 18.10. 2008
  Kontaktní informace
  Římskokatolická farnost, arciděkanství
  Křižíkova 49
  471 06 Horní Police
  Tel: 487 860 294
  Základní informace místa
  ID místa: 6911
  Typ místa: sakrální památky
  Podkategorie: kostel, chrám
  Stav místa: chátrající
  Přístupnost: přístupno v návštěvních hodinách
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?6911
  Uveřejněno: 21.12.2008
  Geolokace místa
  WGS84   N 50° 42' 13.51"
  E 14° 24' 03.68"
  Země: Česká republika
  Kraj: Liberecký kraj
  Okres:  Česká Lípa  (CL)
  Obec: Horní Police
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  Zavřít reklamu