Graficke pismenko Jednolodní orientovaný kostel s vysokou věží v ose západního průčelí a příčnou lodí s polygonálně uzavřenými rameny. Prosté fasády člení štuková zrcadla, hrotitá okna bez kružeb a pilastry bez hlavic. Hranolová věž se dvěma zvonovými patry a novorománskou helmicí, ohraničenou tympanonky.

 
Graficke pismenko Interiér zaklenutý, nad křížením kopule s freskou. Zařízení převážně novogotické z dílny Petra Buška ze Sychrova.
 
Graficke pismenko Kostel obklopuje bývalý hřbitov, do jehož zdi jsou vetknuty výklenkové kaple. Celý areál poznamenala zanedbaná údržba.

Text: popis
16.10. 2008 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 3


OOO