Graficke pismenko Kostel s obdélnou lodí, odsazeným orientovaným presbytářem obdobného tvaru a výraznou hranolovou věží v severním koutě mezi nimi. Starší presbytář zaklenut kolem roku 1330 křížovou klenbou, tehdy připojena i loď a valeně klenutá sakristie. Věž nadstavena po roce 1350, vrcholový jehlanec a cimbuří z počátku 16. století, nejpozději tehdy sklenuta loď třemi poli hřebínkové křížové klenby. Severní předsíň se stupňovitým štítem.

 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení převážně novogotické.

Text: popis
4.10. 2008 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 3 a D. Líbal, Katalog gotické architektury...