Graficke pismenko Bílá věž dostala své jméno podle světlého hořického pískovce, použitého na její stavbu, který se výrazně odlišuje od červených cihel sousedního kostela sv. Ducha. Věž je zevně pětipatrová, jednotlivá patra oddělují výrazné římsy. Hlavní vstup vede renesančním portálem na jižní straně, dnes průchod do kaple sv. Klimenta. Do úrovně 1. patra vede točité schodiště na východním boku, přístupné ze dvorku u kaple. Spodní patro má jen malá okénka, ve druhém patře jsou v osách stěn hrotitá okna, velká zvonová okna třetího patra dělí toskánské sloupky a gotisující kružbou. Stěny čtvrtého patra bez oken, s velkými ciferníky hodin. Kolem někdejšího bytu hlásného v pátém patře obchází ochoz, báň s lucernou z let 1839–40 respektuje v zásadě původní renesanční tvar.

 
Graficke pismenko Ve třetím patře je zavěšen druhý největší zvon v Čechách, Augustin z roku 1509 (místní zvonař Ondřej Žáček) o váze 10 t.

Text: popis
4.10. 2008 - Ivan Grisa, dle K. Kuča, České, moravské a slezské zvonice