Graficke pismenko V 16. století vzniká ve Ždánicích tvrz jako nezbytné středisko koncentrovaného panství Zástřizlů. Snaha po režijním hospodářství v té době byla nutností, neboť většina osad v okolí kromě Lovčic byla úplně pustá. Účinnějšímu využití všech dostupných zdrojů bránil nedostatek pracovních sil, což mělo nepříznivý vliv na celkovou bilanci zástřizlovského hospodaření. To dobře poznali i bratři Albrecht a Jan Sernbera z Boskovic a na Bučovicích, kteří získali Zdánice v r. 1558 od Jana Ždánského ze Zástřizl. Ačkoli Zdánice přímo sousedily s jejich bučovickým panstvím, považovali za výhodnější prodat je v r. 1566 svému sousedu, slavkovskému pánu Oldřichu z Kounic. Oldřich ještě přikoupil Dambořice, Násedlovice, Archlebov, Věteřov, Nenkovice a nakonec i Dražůvky, čímž vytvořil rozsáhlé panství; tím se zvýšil počet poddaných a navíc se zvětšil i rozsah zemědělského a rybničního podnikání.

 
Graficke pismenko To vše ovlivnilo i otázku existence mohutnějšího sídla ve Ždánicích, kterou vyřešil Oldřich z Kounic tím, že na základech staré zástřizlovské tvrze vybudoval renesanční čtvercový zámek (v r. 1569 byl dokončen) s arkádami a hranolovými věžemi v nárožích. Nové panské sídlo mělo lépe vyhovovat jak po obytné, tak i po obranné stránce. Vzhledem k celkové solidní výstavbě komplexu i k tornu, že jej obklopoval hluboký příkop a zeď se střílnami, byl zámek v pramenech uváděn jako hrad (v r. 1624).
 
Graficke pismenko Po Bílé hoře byly Ždánice konfiskovány Karlu z Kounic a novými majiteli se stali Lichtenštejnové (Maximilián z Lichtenštejna), kteří se však na zámku trvale nezdržovali. Vnitřní úpravy z poloviny 17. století a důkladné úpravy v 1. 1739, 1762 a 1789 nesetřely jeho renesanční charakter; portál hlavního průčelí dostal v r. 1739 barokní strukturu. Rovněž důkladná oprava z konce 18. století za Aloise z Lichtenštejna ponechala zámku jeho dosavadní charakter, který si uchoval dodnes. V r. 1850 se stal zámek sídlem okresního soudu a berního úřadu.
 
Graficke pismenko Po druhé světové válce byla postupně přemístěna do přízemních prostor ždánického zámku a současně obohacena a doplněna o původní a cenné předměty ze zámku a zámecké vily. Oficiální otevření muzea v prostorách zámku proběhlo 21. října 1946.

Text: historie
23.4. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava