Graficke pismenko Ačkoliv ždánický zeměpanský hrad na kopci Palánku nad Ždánicemi se v pramenech uvádí výslovně teprve v r. 1349, určitě zde stál již roku 1286, kdy Ždánice byly městečkem se starobylým patrociniem farního kostela P. Marie. Kromě vojensko - politické funkce měl i důležitou funkci hospodářskou, protože byl hospodářským centrem oblasti. V r. 1322 tu sídlili místní vladykové Albert a Bohuš ze Ždánic, kteří ze zeměpanského pověření kolonizovali Ždánicko. V r. 1349 byl hrad v rukou Vítka z Fulštejna, ale pak se opět vrátil do zeměpanských rukou.

 
Graficke pismenko Za česko-uherských válek se stal hrad kořistí krále Matyáše. Zřejmě mu však obléhání příliš neuškodilo, protože se připomíná ještě v r. 1497. Jako správní středisko panství sloužil i za nových pánů; prvním z nich byl Jan Zelený ze Sanova, jehož zásluhou Matyáš hrad dobyl. Jeho nástupci se stali v 1. 1481 — 1493 bratři Petr a Beneš ze Suchdola a po nich slavkovský pán hrabě Petr od Sv. Jiří a Pezinku, který se na Ždánicích udržel jen 4 léta. Novým držitelům panství, Zástřizlům, ždánický hrad nevyhovoval pro velké náklady spojené s údržbou a též proto, že bylo nutno dohlížet přímo na režijní hospodářské podniky, zejména na dvůr a pivovar. To je přimělo k tornu, že si na pahorku při západní straně městečka vybudovali tvrz. Od té doby ždánický hrad chátral, až úplně zanikl. Při vykopávkách dnes nalézáme pouze jednotlivé předměty, většinou mince ze 14. — 15. století.

Text: historie
23.11. 2002 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Morave a ve Slezsku / Jižní Morava


OOO