Pátek, 27. listopad 2020. Svátek slaví Xenie, zítra Rene

Graficke pismenko Jednolodní pseudorománská stavba s pravoúhlým presbytářem, čtvercovou sakristií na severu a hranolovou věží na západě. Ze středověké stavby se dochoval gotický pravoúhlý portál do sakristie a částečně i raně gotické zdivo presbytáře. V kostele je pozdně barokní oltář s rokokovým obrazem sv. Mikuláše a sochami světců z 60. let 18. století, které pocházejí ze zrušeného vojenského kostelíka Panny Marie Pomocné v Praze - Dejvicích. Ostatní zařízení je pseudorománské z roku 1904.

Text: popis
27.9. 2008 - Milan Caha (zdroj: Poche E. a kol. Umělecké památky Čech, díl 2. (K-O), Academia, Praha 1976)