Kostel sv. Martina z poč. 15. stol. přestavěn r. 1642 ve zděný. 1664 poškozen nájezdem Turků. R. 1672 rozšířen Serényi a 1790–98 renovován. Pod jižní boční kaplí se nachází hrobka hrabat Serényiů.
Hlavní obrázek místa
Pozlovice - kostel sv. Martina
© Ivo Rozehnal, 09/2008
Graficke pismenko Pozlovice leží v těsné blízkosti lázeňského města Luhačovice. Nedaleko se nachází Luhačovická přehrada a zbytky hradů Starý Světlov, Engelsberg a Rýsov.
Ivo Rozehnal, 28.9. 2008

  turistické

  Římskokatolický farní kostel sv. Martina v obci Pozlovice na Zlínsku (cca 3 km severně od Luhačovic) je bezesporu hlavní dominantou obce. Nachází se v severní části obce, na návrší severovýchodně od centra obce. Kolem kostela se nachází zdí obehnaný hřbitov. Součástí vlastního kostela je i hrobka hraběcího rodu Serényiů pod jižní boční kaplí.
  Jan P. Štěpánek, 8.10. 2008

  historie

  Pozlovice se poprve písemně připomínají roku 1412, kdy patřily k světlovskému panství. Roku 1449 se dovídáme, že tu byl kostel s farou. Od roku 1641 jsou dochovány nejstarší pozlovické matriky. Původní kostel byl dřevěnou stavbou, která byla v roce 1642 nahrazena stavbou z kamene. Ta byla opravována již roku 1663, kdy utrpěla za nájezduTurků a Tatarů. Další pohromou byl rok 1704, kdy Pozlovice shořely po nájezdu Kuruců z Maďarska. Při

  Ivo Rozehnal - podle www.pozlovice.cz/farnost, 28.9. 2008
  Historie kostela sv. Martina v Pozlovicích
  Pozlovice se poprvé připomínají k roku 1412, kdy jsou zmiňovány v listině Elišky ze Šternberka. Tehdy ves patřila k panství hradu Starý Světlov. Existence kostela v Pozlovicích je písemně doložena k roku 1449, kdy je zmínka v Zemských deskách moravských o „vsi Pozlovicích s kostelním podacím“. Z tohoto dokumentu je zřejmé, že kostel stával již v rušných dobách pohusitských. Z toho lze usuzovat na dobu založení kostela jistě v době před

  Jan P. Štěpánek podle info na místě, 8.10. 2008

  popis

  Popis kostela sv. Martina
  Kostel tvoří v jádře renesanční jednolodní stavba s dlouhým ustoupeným presbyteriem a štíhlou průčelní věží s hlavním vstupem v jejím přízemí. Kostel je západo-východní orientace. Na severu a jihu k bokům lodi přiléhají rozměrné boční kaple. Pod jižní z nich je rodová hrobka hrabat Serényiů. V ose stavby je k presbytáři přistavěna přízemní sakristie. Boční stěny lodi, bočních kaplí i presbyterium prosvětlují v patře půlkruhově ukončená obdélná

  Jan P. Štěpánek, 8.10. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Zlín  (ZL)