tvrz Vlachovice

Kaštýl, Vala, dolní tvrz
Výrazné pozůstatky velkého tvrziště v podobě pahorku jádra, okružního příkopu a valu v jv. části obce. Založena pány z Vlachovic po pol. 15. stol. Za Forgáčů ztratila sídelní funkci. Od konce 17. stol. chátrá a rozebráním na stavební materiál zaniká.
Hlavní obrázek místa
pahorek jádra tvrze od jzz.
© Jan P. Štěpánek 09/2008
Graficke pismenko Výrazné terénní relikty zaniklé tvrze, která svým pahorkem jádra dominantně vystupuje z okolního rovinatého terénu luk na jihozápadním okraji obce Vlachovice. Ty se nacházejí asi 15 km jihovýchodně od Vizovic a 6 km jzz. od Valašských Klobouk.
Z bývalé tvrze, která se v podobě pustého zámku, tzv. Kaštýlu, zachovala až do počátku 18. století, zůstal pouze výrazný pahorek jádra tvrze, příkop a částečně zachovaný obvodový val.
Tvrziště je volně přístupné. Nejlépe od mostu přes Vláru, na silnici do Vrbětic, přes pole.
Jan P. Štěpánek, 29.9. 2008

  historie

  Vlachovice se stejně jako okolní vsi zmiňují poprvé ve falzu založení vizovického kláštera z r. 1261. Poprvé použil predikát z Vlachovic jistý Víšek v letech 1333 a 1343. Až za jeho syna Buzka se roku 1391 zmiňuje i tvrz. Toto se však patrně týká tzv. horní tvrze, v poloze Hradiště, nad severozápadním koncem obce. Buzek z Vlachovic předává v r. 1420 svému synu Václavovi poměrně slušně rozmnožené majetky. Po r. 1449 se páni z Vlachovic dali na

  Jan P. Štěpánek s využitím M. Plaček :Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri 2007, 29.9. 2008

  popis

  Popis a lokalizace tvrze
  Tvrziště zvané „Vala“ či „Kaštýl“ se nachází v rovinaté poloze jihozápadní části středu obce Vlachovice, nedaleko pravého břehu říčky Vláry. Právě říčka posloužila dobře k napájení příkopu, jež ze všech čtyř stran jádro tvrziště obtáčel. Tvrziště má přibližně obdélné rozměry, s delší osou ve směru východ – západ, o celkových rozměrech přibližně 80 x 65 m (obvod valů). Vlastní tvrziště stálo na obdélném centrálním pahorku (obdélném, ačkoliv v

  Jan P. Štěpánek s využitím M. Plaček :Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri 2007, 29.9. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Zlín  (ZL)