tvrz Vlachovice

Hradištěk, horní tvrz
Terénní pozůstatky tvrziště ve svahu nad sz. částí obce. Z tvrze se zachovaly výrazné náznaky příkopu, valu a centrálního svažitého pahorku s mohutným štítovým valem. Tvrz založena ve 2. pol. 13. století. Opuštěna v pol. 15. stol.
Hlavní obrázek místa
okružní příkop v západním čele tvrze
pahorek jádra se zvedá v pravé části snímku
© Jan P. Štěpánek 09/2008
Graficke pismenko Výrazné terénní pozůstatky tvrziště v severozápadní části obce Vlachovice na Zlínsku v poloze zvané lidově „Hradištěk“. Tvrziště se nachází asi 450 m severně od kostela, ve svahu nad domem čp. 179.
Nejlepší přístup k místu tvrziště je od západu, z místní komunikace, která až sem odbočuje kousek za domem čp. 179 ze silnice na pravém břehu říčky Vláry. Východně od konce této místní komunikace, níže po svahu, se nachází na soukromém avšak neoploceném pozemku vlastní tvrziště. Jeho plocha je udržována kosením a slouží jako ovocný sad.
Jan P. Štěpánek, 14.10. 2008

  historie

  Vlachovice jsou poprvé uvedeny ve středověkém falzu, které se týkalo založení vizovického kláštera údajně v roce 1261. Jako první je s predikátem z Vlachovic uváděn v letech 1333 a 1343 jistý Víšek. Právě ten pravděpodobně seděl na starší ze dvou vlachovických tvrzí, na tvrzi v poloze Hradištěk. Tvrz je poprvé zmíněna až roku 1391 za Víškova syna Buzka. Na starší tvrzi sídlili i Buzkovi synové. Ti se však kolem roku 1460 zasadili o založení nové

  Jan P. Štěpánek podle M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri 2007, 14.10. 2008

  popis

  Zakladatelé horní tvrze v poloze Hradištěk využili svažitý terén v severozápadní části obce, na okraji srázu nad pravým břehem říčky Vláry. Vlastní tvrziště využilo svahový spočinek mezi dvěma výraznějšími terénními zlomy. Od svažitého terénu bylo tvrziště odděleno přibližně 10 až 11 m širokým příkopem, který se dodnes zachoval pouze na přístupové západní a jižní straně. Na přístupové západní straně je příkop dnes asi 207 cm hluboký. Před příkop

  Jan P. Štěpánek s využitím M. Plaček :Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri 2007, 14.10. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Zlín  (ZL)
  Vlachovice