tvrz Újezd

Hradištěk
Výrazný reliéf zaniklé středověké tvrze v podobě pahorku jádra a části okružního příkopu a valu v těsném sousedství kostela. Doba existence tvrze je odhadována na počátek 14. stol. až pol. 15. stol.
Hlavní obrázek místa
pahorek jádra tvrziště od severovýchodu
© Jan P. Štěpánek 09/2008
Graficke pismenko Velmi dobře dochovaný reliéf středověkého tvrziště v těsném, východním sousedství farního kostela sv. Mikuláše, severovýchodně od středu obce Újezd na Zlínsku, asi 8 km jv. od Vizovic. Místo bývalé tvrze je v rámci areálu kostela volně přístupné. Z někdejší tvrze se zachoval výrazný pahorek jádra a velká část okružního příkopu a valu.
Jan P. Štěpánek, 22.9. 2008

  historie

  Obec Újezd na Zlínsku se písemně zmiňuje v listinném falzu založení vizovického kláštera, které je datováno rokem 1261. Již tehdy je zmiňován i farní kostel. Starší název obce, tehdy zmiňované jako městečko Wildberg, napovídá o možné existenci sídla. Počeštělí osadníci však tento název dlouho nevyužívali a vrátili osadě její starší název Újezd. O držitelích či samotném sídlu neexistuje žádná písemná zmínka. Až do roku 1574 patřil Újezd městečku

  Jan P. Štěpánek podle M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri 2007, 22.9. 2008

  popis

  Tvrz byla vybudována na nejvyšším místě kostelního návrší, v severovýchodní části centra obce. Na severu byla lokalita chráněna prudkými svahy, na východě a jihu byly svahy již mírnější. Na západě se na místě mírně svažité terasy ukončené prudkými svahy nachází současný empírový kostel. Předpokládá se, že stojí na místě staršího kostelíku, který stál v uhrazeném předpolí tvrze. Centrální, až 7 m vysoký pahorek tvrziště má víceboký přibližně

  Jan P. Štěpánek s využitím M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri 2007, 22.9. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Zlín  (ZL)
  Újezd