Kostel sv. Mikuláše vystavěn v empírovém slohu v l. 1844–45 na místě staršího kostela z r. 1680. V r. 1896 poničena kostelní věž požárem. V l. 1891–1900 rekonstruován interiér i exteriér.
Hlavní obrázek místa
pohled na kostel od vstupní brány
© Jan P. Štěpánek 09/2008
Římskokatolický kostel sv. Mikuláše vystavěný v čistém empírovém slohu nalezneme v severovýchodní části středu obce Újezd na Zlínsku, asi 8,5 km jjv. od Vizovic.
Kostel se nachází na mírném návrší, v areálu zrušeného hřbitova. V těsném sousedství za kostelem se nacházejí výrazné terénní pozůstatky středověké tvrze.
Jan P. Štěpánek, 30.9. 2008

  historie

  Původní starší kostel byl v Újezdě vystavěn někdy kolem roku 1680 na mírném návrší, severovýchodně od návsi, při bývalé středověké tvrzi. Dnešní podobu kostel získal radikální přestavbou v letech 1844–45 v empírovém slohu. Netypicky byla kostelní věž postavena nikoliv jako vstupní v západním průčelí, ale je jí zakončeno presbyterium na východě. V roce 1861 byla kolem areálu hřbitova u kostela postavena ohradní zeď. Velkou ranou byl požár v

  Jan P. Štěpánek podle turistických průvodců, 30.9. 2008

  popis

  Újezdský kostel sv. Mikuláše je tvořen obdélnou stavbou s obdélným ustoupeným presbyteriem. Na presbyterium netypicky navazuje ještě více ustoupená kostelní věž zakončená jehlancovou střechou a členěná ve vertikální rovině několika profilovanými římsami. Vstupní, západní průčelí zakončuje trojúhelný tympanon, od hlavní plochy oddělený profilovanou korunní římsou. Ta obíhá kolem celého obvodu stavby. Vstup zajišťují dveře mezi dvojicí pilastrů

  Jan P. Štěpánek, 30.9. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Zlín  (ZL)
  Újezd