Kostel z let 1573–74, postavený v goticko-renesančním stylu. Sloužil jako církevní centrum velkobřezenského panství. V letech 1780–83 pozdně barokně upraven (sakristie, oratoř). Po roce 1945 zpustl, od roku 1970 dvakrát opravován.
Hlavní obrázek místa
Kostel od východu
© Ivan Grisa 09/2011
Graficke pismenko Valtířov leží na silnici II/262, asi 8 km východně od Ústí n. L. Kostel stojí na výrazném skalnatém ostrohu nad pravým břehem Labe. Parkovat je možno u odbočky na návsi. Železniční i autobusová zastávka Valtířov jsou vzdáleny asi 200 m jihovýchodně. Přes obec prochází cyklostezka č. 2.
Ivan Grisa, 22.9. 2008

  historie

  Obec Valtířov (Waltirsche)
  Název vsi vznikl z osobního jména Valterův, tj. dvůr. Dobu jejího založení snad lze klást do průběhu 13. století. Avšak jsou doklady o mnohem dřívějším osídlení tohoto místa - archeologické nálezy šňůrové keramiky, žárových hrobů a zbytků laténské kultury. Neznámý majitel v obci nechal vystavět kostel sv. Václava, připomínaný poprvé roku 1352. V místě domu čp. 3 stával svobodný dvůr s celnicí na Labi. Na táhlém hřebeni na vrchu Hradiště (270 m

  Mgr. Kateřina Valešová, 29.5. 2013
  Kostel sv. Václava ve Valtířově
  Kostel ve Valtířově je poprvé v písemných pramenech doložen roku 1352, a to v soupisu kostelů ústeckého děkanátu pro odvod papežských desátků. Oproti současnému stavu, kdy je kostel sv. Václava ve Valtířově pouze filiálním k farnosti Svádov, byl původní valtířovský kostel farním. Farní okrsek zahrnoval vsi Nová Ves, Velké a Malé Březno, Velichov, Vítov a Varta. Z původní podoby tohoto kostela se do dnešních dnů nedochovalo nic, pravděpodobně se

  Mgr. Kateřina Valešová, zdroj: Musil M., Hladíková D. Státní zámek Velké Březno. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, 2008; www.velkobrezensko.cz; Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí na, 29.5. 2013

  popis

  Kostel má čtvercové dvojlodí, sklenuté na jeden střední sloup, odsazený presbytář se sakristií na severním a oratoří na jižním boku. V ose západního průčelí stojí štíhlá hranolová věž. Dvojlodí i presbytář kryjí hvězdové klenby se žebry, sakristii placka se štukovou výzdobou. Vnitřní zařízení sestává z kamenného oltáře, kazatelny, křtitelnice a několika náhrobků, vše z přelomu 16. a 17. století, převážně saské provenience. Nejvýraznějším kusem

  Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 4, Academia 1982, 22.9. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Ústí nad Labem  (UL)
  Valtířov