Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme .... Vložit nový komentář

Obnova a zachrana

22.5.2013 16:02 Simona Šilarová
V roce 1992 založil zdejší rodák, Ing. Anton Hart, v bavorském Waldssasenu Spolek pro zachování a podporu poutního místa Maria Loreto. Během deseti let se spolku podařilo získat finanční prostředky na obnovu areálu ve výši dva miliony marek. Rozsáhlá nákladná rekonstrukce poutního areálu Maria Loreto probíhala v letech 1992-2010 za česko-německé spolupráce. Obnova některých částí areálu byla zařazena do programu ministerstva kultury ČR na záchranu architektonického dědictví. Projekt záchrany poutního areálu byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti Ministerstva kultury, městem Cheb a krajským Památkovým ústavem.

První říjnovou neděli roku 1993 se u zdevastovaného poutního areálu Maria Loreto uskutečnilo první velké česko-německé setkání za účasti plzeňského biskupa Františka Radkovského. Roku 1994 se u příležitosti výročí 330 let od založení poutního areálu konala první česko-německá pouť. Během pouti byla znovu vysvěcena obnovená kaple Panny Marie Loretánské. V roce 1996 vysvětil biskup František Radkovský dokončený kostel sv. Ducha, ve kterém byly poté během sezony slouženy pravidelné měsíční bohoslužby. V následujících letech byly obnoveny ambity s nárožními kaplemi. V letech 1997-1999 byly obnoveny a znovu vysvěceny poslední dochované kaple Velké křížové cesty. V roce 2000 byla v místech bývalého hřbitova vybudována meditační zahrada.

Od roku 2003 zajišťují v době sezóny návštěvnický provoz v obnoveném poutním areálu členové chebského Spolku Maria Loreto. Duchovní správu zajišťuje chebská farnost. V červnu roku 2006 zástupci obou spolků a chebské farnosti podepsali dokument Maria Loreto: Místo smíření a setkávání, načrtávající základní poslání a dlouhodobou vizi rozvoje poutního místa. Během sezony jsou areálu pravidelně každých čtrnáct dní slouženy české mše svaté, jednou měsíčně pak mše německé. Několikrát ročně jsou k poutnímu areálu Maria Loreto pořádány české i německé poutě. Dle záznamů průvodcovské služby ročně poutní areál navštíví více než 10 tisíc poutníků a turistů z celé Evropy.