Historie pozlovické farnosti a fary

Graficke pismenko První písemná zmínka o Pozlovicích a jejich kostele a faře pochází z roku 1449, kdy byla tato zmínka učiněna v Zemských moravských deskách. S jistotou však lze říci, že kostel i fara byly vystavěny před husitskými bouřemi. V pohusitské době se fara i kostel dostaly do rukou kališnických správců. Až roku 1633 byla obnovena katolická farnost. Pozlovická farnost byla neobyčejně rozsáhlá a patřilo k ní na 11 obcí, včetně tehdejších Luhačovic. V roce 1663 za faráře Jiřího Nigrina byla fara i s kostelem vypáleny nájezdem Tatarů. Dalšího vypálení se fara i s vesnicí dočkaly roku 1704, kdy se vsí přehnali maďarští Kuruci.

 
Graficke pismenko Současná farní budova byla vystavěna roku 1757 na místě staré fary. Stavbu finančně podpořil hrabě Amando Serenyi, na což upomíná jeho erb umístěný v průčelí nad vchodem. Nemalou zásluhu měl i farář Jan Minikati z Kroměříže. Fara byla opravena v roce 1973 a nejnověji na přelomu 20. a 21. století.

Text: historie
21.9. 2008 - Jan P. Štěpánek podle textu v kostele sv. Martina