Graficke pismenko Již majitelé panství, zemané, Šaškove ze Šenova měli v Šenově zřejmě své sídlo v podobě menší tvrze. Přesné umístění jejich rodového sídla, pravděpodobně menšího hrádku, není nijak archeologicky doloženo, ale panuje domněnka, že je totožné s místem pozdějšího zámku. V r. 1531 koupili šenovský statek Sedlničtí z Choltic, kteří pravděpodobně v pol. 16.stol. zahájili stavbu menšího renesančního zámku. Definitivní podobu získal až za nového vlastníka Jaroslava Skrbenského z Hříště v r.1549. Půdorys zámku, dvora a parku zachycuje až indikační skica stabilního katastru slezského z let 1835-1836. Po roce 1829 byl velkostatek i se zámkem prodán Filipu Ludvíkovi , hraběti Saint Genois. Poslední majitel zámku, kterým byl od r.1893 hrabě Jindřich Larisch z Mönichu, o zámek příliš nedbal a budova včetně vybavení postupně chátrala. Na zámku byl v té době ještě stále uložen archiv šenovského panství, který byl značně poškozen vlhkostí a hlodavci. Zkázu zámku urychlilo ubytování maďarského vojska v r.1917. Po 1. světové válce se v novinách objevily články volající po záchraně zámku-bylo navrhováno jeho opravení a poté aby sloužil jako muzeum těšínského kraje. Naposledy posloužil jako ubytovna ČS vojsk za plebiscitu v r.1920. Zámek byl záměrně poškozován a pouze zámecká knihovna byla majiteli převezena na zámek ve Fryštátě (dnes Karviné). Byla zachráněna ale pouze malá část poškozených listin, spisů a výkazů. V r.1924 se část zámku zřítila a o 3 roky později byl celý zámek rozebrán na stavební materiál. Část hospodářských stavení a sklepů zanikla až začátkem 50.let.

Text: historie
29.7. 2004 - jps7, novinové články

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182