Patrový klasicistní zámek, dnes sídlo archivu, na návrší nad centrem obce. Předchůdcem je panský dům Zehentnerů ze 70. let 17. stol. V pol. 18. století za Minkwitzů a Stiebigů barokně přestavěn. Ve 30. letech 19. století klasicistní úpravy.
Hlavní obrázek místa
zadní průčelí zámku od jihovýchodu
© Jan P. Štěpánek 09/2008
Graficke pismenko Dominantou obce Klečůvka, ležící necelých 8 km východně od centra Zlína, je bezesporu malebný klasicistní zámek ve svahu nad centrem obce.
Rozkládá se uprostřed udržovaného lesoparku, který tvoří celou severovýchodní čtvrtinu rozlohy intravilánu obce. V zámku a přilehlých moderně upravených budovách depozitáře je umístěn oblastní zlínský archiv. Park kolem zámku je volně přístupný veřejnosti. Zámek pouze v návštěvních hodinách.
Jan P. Štěpánek, 11.9. 2008

  historie

  Historie zámku
  Důvodem pro založení vrchnostenského dvora v Klečůvce bylo odtržení obce od panství Lukov v r. 1662. Prvními majiteli samostatného panství Klečůvka byli rytíři Zehentnerové z Reichersdorfu, kteří byli patrně zakladateli dvora. Za stavitele je považován rytíř Jan Kryštof. Zehertové se však v Klečůvce mnoho nezdržovali a sídlili převážně v Brně. Zámeček sloužil jako sídlo vrchnosti, která majitele zastupovala. Roku 1667 kupuje panství baron

  Jan P. Štěpánek podle turistických průvodců a Z. Pokluda: Zámek Klečůvka, 11.9. 2008

  popis

  Zámek je tvořen patrovou budovou na půdoryse písmene L v mírném svahu. Jednoduché omítky doplňují pouze štukové profilované šambrány kolem oken a římsy oddělující přízemí od patra a patro od podkroví. Hlavní 11osé průčelí je oproti zbylým fasádám o poznání honosnější. Člení jej vertikální pilastry ukončené hlavicemi. Okna lemují stejné štukové šambrány jako ve zbytku zámku. V ose průčelí je situován hlavní vchod do zámku. Ten je tvořen ozdobnými

  Jan P. Štěpánek, 11.9. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  zámek
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Zlín  (ZL)
  Zlín-Klečůvka