Graficke pismenko Obec Pustiměř se poprvé připomíná v r. 1232. Původně zeměpanský hrad Pustiměř je doložen ve starém falzu z 12. století, které se hlásí do poloviny 11. století. Na místě původního knížecího hradu vystavěl olomoucký biskup Bruno ze Schaumburka nový, biskupský hrad, který se poprvé připomíná v r. 1277. Na hradě častěji datovali své listiny biskupové olomoučtí, k hradu patřila i léna, k nimž náležela některá biskupská panství na Vyškovsku. Když byl v Pustiměři v r. 1340 založen ženský benediktinský klášter, přejal funkci pustiměřského hradu tehdy založený hrad Mejlice, k jehož stavbě bylo částečně použito stavebního materiálu z hradu Pustiměře.

 
Graficke pismenko Poloha pustiměřského hradu byla dříve kladena ke zbytku rotundy sv. Pantaleona (která byla v r. 1821 z větší části zbořena) nad farní kostel v Pustiměři. Na základě archeologických nálezů bylo založení rotundy položeno do let vlády biskupa Jindřicha Zdíka (1126 - 1150). Tomu by nasvědčovalo i za svěcení rotundy Sv. Pantaleonu, patronu lékařů, takže založení se kladlo do doby uzdravení biskupa z těžké nemoci. Vojtěch Procházka však po průzkumu terénu v r. 1932 zjistil, že hrad stál nad potokem na ostrohu spojeném úzkou šíjí s okolím (hradisko na Zelené hoře), kde byly zjištěny i zbytky základů zaniklých budov.

Text: historie
16.5. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava


OOO