zámek Suľov

Teodózův kaštieľ, Dolní dvůr
Dvoukřídlý zámek zvaný Dolní dvůr či Teodózův kaštiel v obci Suľov pod stejnojmenným hradem. Vystavěn na přelomu 16. a 17. století rodem Sirmiensis. Několikrát upravován a přestavován. Dnes v soukromých rukou a chátrá.
Hlavní obrázek místa
severní, hlavní křídlo zámku od severozápadu
© Jan P. Štěpánek 08/2008
Graficke pismenko Původně renesanční zámek, slov. kaštiel´, v západní části obce Suľov na severozápadě Slovenska. Jelikož byly v obci zámky hned tři, je tento označován jako tzv. Dolní dvůr.
Objekt se nachází na počátku obce, nad levém břehu potoka, který obcí protéká a tvoří její hlavní osu, naproti římskokatolickému kostelu nad pravým břehem.
Nepřístupný zámek je zchátralý a opuštěný.
Obec Suľov je známá především překrásnými Suľovskými skalami a zříceninou stejnojmenného hradu.
Jan P. Štěpánek, 5.9. 2008

  historie

  Historie zámku zv. Dolní dvůr
  Jedno ze tří sídel panstva v obci Suľov je kaštiel (zámek) zvaný Dolní dvůr. Byl vystavěn na přelomu 16. a 17. století, avšak předpokládá se jeho výstavba na základech ještě starší stavby. První zmínka o zámku pochází z roku 1603 a jeho dispozice v exteriéru i interiéru jsou lehce inspirovány nedalekým Svatebním palácem v Bytči. Na kamenném schodu před pavlačí je vyryt letopočet 1660, který svědčí o stavební činnosti v této době. Dalším

  Jan P. Štěpánek, 5.9. 2008

  popis

  Zámek byl na současné dispozici postaven z kamene na přelomu 16. a 17. století. Předcházela mu starší neznámá stavba. Zámek byl přístupný vstupem z přízemí a komunikaci v patře zprostředkovávala dochovaná, avšak zchátralá dřevěná pavlač. Výzkumem bylo zjištěno, že zámek byl stavěn v 6 stavebních etapách:1) raně renesanční z konce 16. století 2) renesanční z let 1603–18 3) pozdně renesanční kolem roku 1660 4) barokní z 2. pol. 18. století

  Jan P. Štěpánek, 5.9. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  chátrající
  nepřístupno
  Slovensko
  Žilinský