Graficke pismenko Velký Újezd je poprvé písemně připomínán roku 1301 a roku 1381 je označován jako městečko.

 
Graficke pismenko Zásluhou Karla Maxmiliána, hraběte Podštatského, majitele zdejšího panství, byla r. 1749 postavena budova Vrchnostenského špitálu. Zde byli umístěni chudí, nemocní a staří lidé z panství. Celkem zde bylo ubytováno pět mužů a pět žen. Ti kromě obydlí dostávali zadarmo jídlo a ošacení. Měli však jednu povinnost, denně se modlit ve zdejším kostele růženec za svou vrchnost.
 
Graficke pismenko V budově špitálu bylo čtrnáct místností – cel, dva nemocniční pokoje, společná černá kuchyně a domácí kaple.
 
Graficke pismenko Stavebně se budova přiklání ke klasicismu.
 
Graficke pismenko Roku 1811 byla část budovy přestavěna pro školské účely. V roce 1948 pak přešla celá budova do majetku obce a byla zapsána do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Ještě v šedesátých letech 20. stol. zde bydlely čtyři osamělé osoby podporované obcí. Budova však velice chátrala a v zhledem k jejímu havarijnímu stavu ji nakonec obec roku 1994 prodala soukromým osobám. Ti bývalý Vrchnostenský špitál postupně v průběhu deseti let velmi citlivě zrekonstruovali. Je zachován vzhled budovy i jeho vnitřní uspořádání. Obnoven je pískovcový portál hlavního vchodu, černá kuchyně, dřevěné stropy, dubové dveře cel a břidlicové podlahy v chodbě.
 
Graficke pismenko Nyní bývalý špitál slouží k ubytování. Příležitostně se zde konají výstavy a posezení u ohně v černé kuchyni.

Text: historie
29.8. 2008 - Pavel Vítek - zdroj: www.velkyujezd.cz