Graficke pismenko Na nápadné zalesněné homoli u vsi Osiky se dochovaly

 
Graficke pismenko nepatrné zbytky poměrně rozsáhlé hradní stavby, poprvé připomínané v r. 1390; její historický vývoj zůstává neznámý. Samotná ves Osiky se připomíná v r. 1390. Wolny ztotožňuje hrad s Levnovem, což neodpovídá skutečnosti; snad byl vlastnictvím některé z větví pánů z Lomnice.
 
Graficke pismenko Ačkoli se ze středověkého hradu mnoho nezachovalo, můžeme dosti dobře rozeznat jeho celkovou dispozici. Celý hradní areál, S výjimkou západní strany, kde je svah homole nejpříkřejší, je obehnán příkopem, místy až 6 m hlubokým a 8 m širo kým. Uvnitř vnějšího opevnění je druhý val a příkop. Na mírně skloněném svahu mezi vnitřním a vnějším opevněním stávaly nepochybně obytné i hospodářské budovy, pravděpodobně dřevěné. Ve vnitřním hradě stály objekty kamenné; na mnoha místech jsou dobře patrné jejich půdorysy. Byla zde také studna, Z níž se zachovala znatelná prohlubeň.

Text: historie
21.4. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava