Graficke pismenko První písemná zmínka o vsi Libkova Voda je již z roku 1352. Klasicistní zámek byl údajně postaven na místě starší tvrze. Tato domněnka však nemá podporu v literatuře, žádný ze starších zdrojů tvrz ani zámek neuvádějí. Je tedy pravděpodobné, že se jedná o klasicistní novostavbu. Doposud není bezpečně doloženo, kdo dal zámek zbudovat. Je nepravděpodobné, že by to byli Leskovci z Leskova, kteří sídlili v Horní Cerekvi a obec vlastnili na přelomu 16. a 17. století. Poté obec patřila několika církevním hodnostářům, u kterých rovněž není pravděpodobné, že by si zde stavěli rezidenci. Jako nejpravděpodobnější stavebník se jeví Maxmilián Regal či jeho dcery, kteří drželi panství od prvé čtvrtiny 18. století až do roku 1802. Jejich „autorství“ nasvědčuje i sloh, ve kterém je zámek postaven. V roce 1841 (ve svých 17 letech) na zámku pobýval u rodiny tehdejšího majitele Leopolda Srnky budoucí skladatel Bedřich Smetana. Roku 1851 koupil zámek rytíř a svobodný pán Karel Komers von Lindenbach. Od roku 1902 jej vlastnil, spolu s dalšími součástmi statku, Franz Humal, krejčí rodiny Komersů ve Vídni. Poté zámek poměrně často střídal majitele. Roku 1936 jej kupuje Eduard Slavík, kterému byl roku 1949 zestátněn. Od té doby zámek spravoval státní statek Pelhřimov. Dnes patří opět soukromým majitelům, údajně z Nizozemí.

Text: historie
28.8. 2008 - Milan Caha (zdroj: http://www.mesta.obce.cz/libkova-voda/index.asp)

tianDe Praha

© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu