Na hraně strmého svahu nad pravým břehem Starého potoka byl v letech 1750–52 místo starší stavby postaven kostel sv. Jakuba Většího. Je obklopen hřbitovem, severně od něj rozsáhlý farní areál s troskami hospodářských budov. Dominuje celému údolí.
Hlavní obrázek místa
Pohled od jihu
© Ivan Grisa, 08/2008
Graficke pismenko Kostel stojí vysoko nad náměstím (zde autobusová zastávka, možnost parkování a vyhlášená restaurace Na radnici, za velkým polodřevěným domem i obchod Jednoty). Přímo kolem něj prochází červená značka do Manětína, při cestě od zámku po modrém manětínském okruhu lze doporučit nescházet na náměstí, ale obejít mírným stoupáním přes les kostel od jihovýchodu: přijdete přímo ke hřbitovu. Vysoká hřbitovní zeď bohužel omezuje výhled na městečko.
Ivan Grisa, 15.8. 2008

  historie

  Kostel sv. Jakuba Většího v Nečtinech
  Jako farní poprvé připomínán roku 1369. Roku 1430 zanikla zdejší fara, obnovena jako luterská Gryspeky roku 1570. Od roku 1622 opět katolická, dnes patří Nečtiny farně pod Manětín. Nový kostel postaven na místě staršího v letech 1750–52, v 90. letech 20. století důkladně opraven.
  Ivan Grisa, dle K. Kuča, Města a městečka..., svazek 4, 17.8. 2008
  Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy
  Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se, že odešli po zázračném rybolovu;

  E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 1.10. 2012

  popis

  Jednolodní orientovaný kostel s polokruhovitě zakončeným presbytářem, po jehož stranách sakristie a oratoř. V ose západního průčelí hranolová věž s cibulovou bání. Hlavní vstup ze hřbitova od severu, přístupný mohutným schodištěm s kamenným zábradlím. Obdélná, v rozích okosená loď plochostropá s vysokým fabionem a štukovým zrcadlem. Presbytář zaklenut plackou s výsečemi. Vnitřní zařízení soudobé se stavbou, kopie piety z roku 1430. Proti

  Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 3, 17.8. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-sever  (PS)
  Nečtiny