kostel sv. Martina

Strážiště

Graficke pismenko Jednolodní kostel s odsazeným presbytářem, v koutech mezi ním a lodí dvě hranolové věže, jejichž přízemí slouží jako sakristie. Presbytář původně gotický (nárožní opěráky), dolní části věží možná románské. Loď na místě pravděpodobného vícelodí (nebo jako dnes plochostropé kratší lodi), západní část zřejmě prodloužena v baroku. Hlavní vstup od severu, okna s kruhovými záklenky (i v presbytáři), fasády prosté. Zvonová patra obou věží s velkými, polokruhovitě zakončenými okny, nad nimi cibulové báně kryté plechem. Střecha lodi valbová.

 
Graficke pismenko Zařízení kostela jednotné z poloviny 18. století.
 
Graficke pismenko V ohradní zdi hřbitova barokní brána.

Text: popis
17.8. 2008 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 3