Židovský hřbitov v Rabštejně nad Střelou

Židovská komunita je v Rabštejně doložena od 17. století, nelze vyloučit její větší stáří. Nejstarší (východní) část hřbitova je tedy více než 300 let stará. Prostřední byla podle nápisu nad zazděným portálem zřízena v letech 1786–87, nejnovější byla připojena koncem 19. století. Poslední pohřeb byl proveden roku 1934, kdy už hřbitov sloužil obci v Žihli.

 
Graficke pismenko Na obě starší části hřbitova byly vzhledem k nedostatku místa zřejmě navezeny nové vrstvy hlíny k dalším pohřbům (oba vstupní portály jsou z hřbitovní strany zavezeny). Dochovalo se přibližně 50 náhrobků, nejstarší z 18. století.

Text: historie
17.8. 2008 - Ivan Grisa, dle K. Kuča, Města a městečka..., svazek 6


OOO