Graficke pismenko Centrem římovského poutního místa je loretánská kaple, postavená roku 1650 na návrh českokrumlovského jezuitského lékárníka Jana Gurreho.

 
Graficke pismenko Tuto jednoduchou stavbu obklopují čtvercové ambity z konce 17. století s otevřenými arkádami s klenbami plně pokrytými freskami z let 1686–1689 (opravované v 19. a 21. století). Malby představují náměty ze života Panny Marie a Krista, vyobrazení milostných obrazů a soch z různých poutních míst v Čechách i pohled na římovský komplex z doby před dostavbou.
 
Graficke pismenko V ambitech jsou umístěny oltáře se sochami a obrazy ze 17. a 18. století, čtyři zpovědnice z doby kolem roku 1740 a také jsou zde výklenkové kaple s obrazy a sochami světců (některé jsou upraveny jako grotty).
 
Graficke pismenko Na východní straně byl roku 1677 přistavěn kostel svatého Ducha a roku 1891 byla k loretě přistavěna zvonice.
 
Graficke pismenko Díky nadaci Jana Kryštofa Malovce z Malovic zde od roku 1694 trvale pobývali dva jezuitští misionáři, starající se o duchovní zaopatření poutníků.
 
Graficke pismenko V dobách největší slávy v druhé polovině 17. století navštívilo Římov 40 – 80 tisíc poutníků ročně.
 
Graficke pismenko V okolí Římova je pak jako součást poutního místa křížová cesta v podobě 25 pašijových kaplí, vznikajících v krajině postupně od roku 1658 až do roku 1835, zdobených restaurovanými nástěnnými malbami.

Text: historie
15.8. 2008 - Veronika Vaňková


OOO