hrad Stará Ľubovňa

Ľubovniansky hrad, Liblau
Rozsáhlé zříceniny hradu složitého vývoje nad Starou Ľubovňou. Založen králem ve 2. pol. 13. stol. Od r. 1412 na 360 let majetkem Polska. Do pol. 17. století získal charakter pevnosti. Poté chátral. Od 2. pol. 20 stol. postupná konzervace a obnova.
Hlavní obrázek místa
pohled od hradní kaple na patra barokního paláce, pozdně gotickou branskou baštu a mohutnou válcovou věž
© Jan P. Štěpánek 05/2008
Graficke pismenko Mohutné, postupně rekonstruované a konzervované zříceniny hradu, který si prošel složitým stavebním vývojem od gotiky až po baroko. Hrad se rozkládá na nevysokém, avšak výrazném a osamělém kopci na levé straně široké nivy řeky Poprad, naproti pravostranně situovanému městu Stará Ľubovňa. Toto okresní město na severovýchodě Slovenska se nachází 45 km severovýchodně od Popradu.
Na hrad vede z města ulice Zámecká, kterou se vystoupá až na centrální parkoviště pod hradem, blízko známého skanzenu na úpatí hradního kopce. Odtud je to až ke bráně hradu asi jen 700 m.
Hrad je přístupný pouze v návštěvní době a vstup je zpoplatněný. Z vyhlídky na vrcholu zpřístupněné hradní věže je nádherný výhled do krajiny východně od Tater.
Jan P. Štěpánek, 16.10. 2008

  historie

  První písemná zmínka o tomto významném slovenském hradě pocházejí z roku 1311, kdy bylo zapsáno, že se vdova po velmoži Omodějovi z rodu Abovců a jeho synové zavazují vrátit hrad Ľubovňu králi. Z tohoto zápisu vyplývá, že hrad byl původem královského založení a výzkumy doložily jeho založení již ve 2. polovině 13. století. Vraťme se však do roku 1311. Rod Abovců tehdy králi hrad nevrátil, a proto jej královské vojsko o rok později dobylo. Král

  Jan P. Štěpánek podle M. Plaček, M, Bóna: Encyklopedie slovenských hradů, Libri 2007, 30.10. 2008

  popis

  Nejstarším jádrem hradu byl dle posledních výzkumů úzký a protáhlý palác na východním konci centrálního vrcholového skaliska, k němuž přiléhalo skromné protáhlé nádvoří se zaoblenými rohy. V pozdějším 14. století byl nevyhovující starý palác nahrazen rozměrnějším dvouprostorovým palácem vystavěným napříč ose vrcholu, na konci hradní skály v severovýchodní části areálu. Ten částečně pohltil starší palác. Tento palác mohl sloužívat pobytu

  Jan P. Štěpánek s využitím M. Plaček, M, Bóna: Encyklopedie slovenských hradů, Libri 2007, 30.10. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  hrad
  chátrající
  přístupno v návštěvních hodinách
  Slovensko
  Prešovský