Graficke pismenko Již ve 12. století existoval ve Kníně přemyslovský knížecí dvůr. Později se stal samostatným zbožím, roku 1321 jej vlastnil Štěpán z Tetína, r. 1364 se zde uvádí Frenclín z Obořiště. Zřejmě někdy ke konci 14. století zde vznikla tvrz, v blíže neurčené době došlo také k rozdělení Knína na dvě části, ves Starý Knín a městečko Nový Knín. Starý Knín drželi na počátku 16. století Dobešové z Vesec, za nichž je také roku 1510 poprvé zmíněna naše tvrz. Od roku 1551 držel tvrz Myslíkové z Hyršova, od roku 1554 Ježovští z Lub. Na počátku 17. století vyženil Starý Knín Václav Vratislav z Mitrovic přezdívaný Tureček (o jeho dobrodružných osudech v tureckém zajetí se rozepisuje A. Sedláček). Po jeho smrti roku 1635 připadl Starý Knín Štěpánovi, jednomu z jeho četných synů. Ten zemřel již roku 1647, kdy při dědickém pořízení připadl jeho bratr Petr Arnoštovi. Ten celý statek roku 1669 prodal pražskému konventu křížovníků s červenou hvězdou, který jej držel až do roku 1850.

Text: historie
4.10. 2010 - Zany