Moje místa 0

Graficke pismenko Již ve 12. století existoval ve Kníně přemyslovský knížecí dvůr. Později se stal samostatným zbožím, roku 1321 jej vlastnil Štěpán z Tetína, r. 1364 se zde uvádí Frenclín z Obořiště. Zřejmě někdy ke konci 14. století zde vznikla tvrz, v blíže neurčené době došlo také k rozdělení Knína na dvě části, ves Starý Knín a městečko Nový Knín. Starý Knín drželi na počátku 16. století Dobešové z Vesec, za nichž je také roku 1510 poprvé zmíněna naše tvrz. Od roku 1551 držel tvrz Myslíkové z Hyršova, od roku 1554 Ježovští z Lub. Na počátku 17. století vyženil Starý Knín Václav Vratislav z Mitrovic přezdívaný Tureček (o jeho dobrodružných osudech v tureckém zajetí se rozepisuje A. Sedláček). Po jeho smrti roku 1635 připadl Starý Knín Štěpánovi, jednomu z jeho četných synů. Ten zemřel již roku 1647, kdy při dědickém pořízení připadl jeho bratr Petr Arnoštovi. Ten celý statek roku 1669 prodal pražskému konventu křížovníků s červenou hvězdou, který jej držel až do roku 1850.

Text: historie
4.10. 2010 - Zany

tianDe Praha

Nad nynějším král. horním městem Knínem Hor zlatých leží ves řečená Starý Knín. Zde bývala také tvrz. Stávala bezpochyby ve dvoře na místě nynějších sýpek, které stojí na nejvyšším místě dvora a způsobou svou na starou dobu poukazují. Ve dvoře již nic neupomíná na staré vladyky Knínské, za to je dra…
historie - A. Sedláček Hrady, zámky a tvrze Království českého VI./112
Tvrz ve Starém Kníně vznikla někdy koncem 14. století, v pramenech se však poprvé vyskytuje až roku 1510. Nejspíše za Ježovských z Lub byla ve druhé polovině 16. století renesančně přestavěna. Další přestavbu provedl v první polovině 17. století Václav Vratislav z Mitrovic. Po ztrátě rezidenční funk…
popis - Zany
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu