Zřícenina hradu. Založen Hartlebem z Deblína před r. 1278, po r. 1353 patří Kunštátům. Pobořen za husitských válek a úplně zničen ve 2. pol. 15. st. za česko-uherských válek (1497 se uvádí jako pustý). Vojensky využit snad ještě za třicetileté války.
Hlavní obrázek místa
Loučky
© Michal Brůža, 01/2011
Graficke pismenko Skromné zbytky hradu Loučky je možné objevit na kopci v nadmořské výšce 279,6 m nad obcí Dolní Loučky západně od Tišnova po červené turistické. Nedaleko je prima koupání v rybníce a unikátní Most míru.
3.7. 2002

  historie

  Hrad Loučka stával na úzkém skalnatém hřebenu. obtékaném ze tří stran řekou Loučkou. Byl vystavěn jako správní a vojenské centrum samostatného panství, které vzniklo oddělením loučské kotliny od rozlehlého deblínského dominia. Vytvoření loučského statku můžeme časově zařadit do 30. let 13. století, neboť již v r. 1236 se po Loučce píše Hartleb, který byl příslušníkem rodu pánů z Deblína. V l. 1292–1303 se v pramenech objevuje Budiše a jeho syn

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava, Nakladatelství Svoboda, Praha 1981, 15.9. 2002
  Dějiny hradu (z více pramenů)
  Od jihovýchodu kolonizovali povodí Loučky (na horním toku zvané Bobrůvka) až k Drahonínu páni z Deblína (Plaček, M. 1987: Sídlištní struktura a hrady v povodí Loučky (Bobrůvky), XVI. Mikulovské sympozium 1986, 246), s jejichž aktivitami se počátky hradu Loučky (nesprávně též Střemchov) spojují. Poprvé se po tomto hradě (bez obav nad pravostí dokumentu) píše roku 1287 (de Luxa) Hartleb (CDB V/2, č. 869, s. 590; CDM 4, č. CLII, s. 211, jinde též z

  Jan Večeřa, 11.4. 2015

  popis

  Nejstarší částí hradu je jádro v nejvyšší poloze staveniště. Jde o bergfritovou dispozici lichoběžníkového tvaru o délce přibližně 55 metrů a šířce 12–25 metrů. Zbyly zde pouze základy a destrukce budov. Válcový bergfrit stál v čele jádra, dnes z něj zbylo pouze torzo, vlastně jen interiér, který nezkušenému návštěvníkovi může připomínat spíše studnu. Berfrit měl průměr okolo 8,5 metrů a vnitřní světlost přízemí 2,3 metru; síla zdiva byla 3,1

  Ivka, 2.10. 2010

  Časová osa

  ve třetí čtvrtině 13. století
  Byl vystavěn jako správní a vojenské centrum samostatného panství, které vzniklo oddělením loučské kotliny od rozlehlého deblínského dominia.
  1236
  Se po Loučce píše Hartleb, který byl příslušníkem rodu pánů z Deblína.
  1292 - 1303
  Se v pramenech objevuje Budiše a jeho syn Vítek z Loučky.
  14. století
  Loučku vlastnil rod pánů z Kunštátu, kteří zde měli svého purkrabího.
  1366
  Vlastnil hrad Dětřich z Chvališova.
  1390
  Byli držiteli hradu bratři Vilém, Smil a Čeněk z Kunštátu a Loučky.
  ve druhé polovině 15. století
  Hrad byl částečně rozbořen za husitských válek a úplně zničen patrně za česko-uherských válek.
  1502
  Je hrad uváděn jako pustý.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Brno-venkov  (BO)
  Dolní Loučky