Matějovická jeskyně

Rusín - Matějovice

Graficke pismenko Mladějovická jeskyně patří do skupiny pseudokrasových jeskyň. Ty vznikly posunem bloků pískovce při střídání ledových a meziledových období. Sesuvem odtržených vrstev vznikly dutiny a jeskyně. V tomto případě se jedná o jeskyni vyvinutou v křídovém vápencovém pískovci.

 
Graficke pismenko Podzemní chodby v Mladějovické jeskyni jsou dlouhé 11 a 23 metrů a jejich výška je až 4 metry. Hloubka jeskyně je 20 metrů.
 
Graficke pismenko Mladějovická jeskyně se také nazývala jeskyní Venušinou, nebo Fénixovou. Původní vchod jeskyně je zavalen a současný vstup je uměle proražený.

Text: popis
31.7. 2008 - Pavel Vítek