Stará Ves nad Ondřejnicí

Graficke pismenko Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí upoutá už z dálky zářící zdobenou fasádou. Znalci a milovníci umění ocení jeho slohovou čistotu, která jej řadí k architektonickým klenotům renesančního stavitelství na severní Moravě a ve Slezsku.

 
Graficke pismenko Sídlem majitelů vsi byla původně středověká tvrz. Změnu přinesl až příchod pana Jaroše Syrakovského, vrchnostenského úředníka na Hukvaldech, roku 1559. Ten se rozhodl vybudovat pohodlné a výstavné rodinné sídlo, jak tehdy velel duch renesanční doby. Vznikl tak třípodlažní zámek s téměř čtvercovým půdorysem, s vnitřním malým nádvořím zdobeným otevřenými arkádami a představěnou věží. Stavba probíhala asi v letech 1565 – 70.
 
Graficke pismenko Na otcovo dílo navázal syn Ctibor, komorník biskupa Viléma Prusinovského z Víckova a nejvyšší písař markrabství moravského. Jeho postavení a finanční možnosti mu umožnily zámek asi v letech 1574-1578 dostavět a zejména vyzdobit – po italském vzoru a zřejmě i s přispěním italských kameníků a malířů – kamennými interiérovými portálky a sgrafitovou výzdobou. Sgrafitáři využili kombinace psaníčkového sgrafita s tvorbou figurální. Můžeme tak sledovat výjevy z bible, zachycení epizod z bojů s Turky i vyobrazení šlechticů. Lunetová římsa je zdobena freskovou malbou. Podobu obou stavitelů zámku zachytili neznámí kameníci v pískovcových figurálních náhrobcích umístěných v nedalekém kostele svatého Jana Křtitele.
 
Graficke pismenko Od začátku 17. století vlastnil zámek na 3 století rod Podstatských. Kolem roku 1690 a znovu roku 1704 postihl budovu požár. Při opravách byla poškozená sgrafitová výzdoba překryta jednoduchou omítkou a věž završena cibulí. Teprve popis z roku 1916 znovu upozornil na existující sgrafitovou výzdobu, která se objevila pod opadávající omítkou. Budova byla ve zchátralém stavu, navíc při osvobozování obce v závěru 2. světové války shořela barokní cibule s věží a byla nahrazena stanovou stříškou. Teprve v roce 1953 započala oprava a obnova budovy, zejména sgrafit.
 
Graficke pismenko V dalších desetiletích zámek patřil Okresnímu vlastivědnému muzeu ve Frýdku-Místku a sloužil školským účelům a potřebám obce (knihovna, koncerty, divadelní představení). Po roce 1989 získala obec zámek do svého vlastnictví, od roku 2004 v jeho části sídlí obecní úřad. Ke konci druhého desetiletí 21. století probíhá rozsáhlá rekonstrukce financovaná zčásti z dotačních titulů, zčásti z obecního rozpočtu. Na počátku roku 2019 má být mimo jiné na zámeckou věž navrácena replika barokní cibulové báně. Ve druhém patře zámku obec buduje komunitní centrum s prostory pro pořádání přednášek a výstav.
 
Graficke pismenko Významná renesanční stavba je od roku 1958 zařazena na seznam nemovitých kulturních památek, aspiruje také na zařazení mezi Národní kulturní památky.

Text: historie
30.12. 2004 - internet (aktualizováno redakcí, prosinec 2018)


OOO