Graficke pismenko Budova bývalého zámku byla zřejmě postavena s využitím konstrukcí starších objektů (měšťanských domů). Dokládá to nepravidelné rozmístění oken a vstupu, mohutný opěrák severovýchodního rohu i celkový vzhled radnice. Jedná se o jednopatrový objekt na téměř čtvercovém půdorysu s vysokou střechou. Okna hlavního průčelí mají kamenná ostění s oušky, portál s polokruhovitě zaklenutým ostěním je orámován omítkovou bosáží s naznačeným cimbuřím a štítem se znakem městečka.

 
Graficke pismenko Vedle radnice se nachází dvůr, ohrazený kamennou zdí, na kterém roste památný dub.
 
Graficke pismenko Všechny přízemní prostory jsou zaklenuté, do dvora se otevírá arkáda.

Text: popis
20.7. 2008 - Ivan Grisa