Rodové sídlo pánů z Myslína, původně gotická tvrz, snad již ze 13. či počátku 14. století, doložená přímo až v roce 1543. Dochovaly se gotické sklepy a část zdiva, renesanční portál, ostění a sgrafita.
Hlavní obrázek místa
pohled na budovu tvrze od jihu
© Milan Caha 07/2008
Graficke pismenko Ves Myslín leží asi 2,5 kilometrů po modré turistické značce severně od městečka Mirovice. Tvrz stojí v dominantní poloze na vyvýšenině nad železniční tratí a říčkou Skalicí (Vlčavou).
18.7. 2008

  historie

  Název obce Myslín (ves či dvůr Myslův) naznačuje její stáří, které může sahat až do 13. století. Písemné doklady o její existenci však pocházejí až z konce 14. století, z let 1382 a 1385. Tehdy tvrz vlastnil Štěpán, přezdívaný Burák, přívrženec kališníků. Jeho bratr Beneš naopak bojoval na straně panské jednoty u Lipan. Koncem 15. století zde žil Hroch z Myslína, který ves s tvrzí prodal Václavu Zubovi z Landštejna. Poté – v roce 1543 – získal

  Milan Caha (Zdroj: Jiří Úlovec a kol., Encyklopedie českých tvrzí II, Argo, Praha 2000), 18.7. 2008

  popis

  Objekt tvrze tvoří východní křídlo čtyřkřídlého hospodářského dvora. Tvrz je obdélníková patrová budova, nejstarší gotická část je podsklepená. Zachovaly se zde fragmenty renesanční výzdoby – vstupní portál (ze dvora), zbytky ostění a sgrafit.
  18.7. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Písek  (PI)
  Myslín