hrad Horákov

Horákovský hrad
Téměř zaniklý hrad postavený v polovině 15. století. V roce 1464 se připomíná hrad jako pustý. Zanikl zřejmě za válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem.
Hlavní obrázek místa
Prostor opevnění
Východní cíp opevněné plochy ostrožny.
© Roman Řezáč 04/2004

Historie hradu

Graficke pismenko První zpráva o Horákovském hradu je z poloviny 15. století, ale hrad tehdy stál nepochybně už mnoho let, protože tato listina z roku 1464 hovoří o "Horákovské vsi, dvoru poplužním a roli, která dříve k hradu patřívala". V tomto roce se hrad připomíná již pustý. zanikl zřejmě za válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem. V roce 1533 Horákov přešel z držení Herynků ze Sloupa do rukou Jana Kyjovského z Kyjovic a stal se součástí kobylnického panství. Zřejmě tehdy byla dovršena úplná zkáza Horákovského hradu, protože pro nové majitele panství neměl pražádný význam. Ještě v roce 1769 prý bylo z Líšně vidět zříceniny ...
Jiří Jelínek, Kapitoly z historie Šlapanic u Brna, 27.3. 2004

  historie

  Horákovský hrad
  Lokalita, kde stávalo opevněné sídlo, byla díky potvrzení archeologickými nálezy, využívána už v době železné, někdy okolo roku 500 před našim letopočtem. Středověké opětné opevňování ostrožny se předpokládá od první poloviny 11. století. Držení obce Horákov je doloženo v Zemských deskách v letech 1355-71, kdy jej drželi příslušníci brněnského patriciátu. Hrad se v pramenech objevuje poprvé v roce 1464, v souvislosti s Ondřejem ze Sloupna a

  Roman Řezáč, 23.5. 2004
  Horákovský hrad
  Místo hradu leží na dlouhé ostrožně nad Mariánským údolím, naproti hradisku Staré zámky, asi 2 km západně od Horákova. Vede pod ním modrá značka. Asi 500 m od rozcestí Muchova bouda směrem do Líšně je neznačená odbočka vlevo do kopce.
  Roman Řezáč, 23.5. 2004

  pověsti

  Horákovský hrad
  Pověst vypráví, že hrad byl spojen koženým mostem se Starými Zámky na protější stráni. Toto dávnověké hradiště bylo nepřetržitě osídleno již od mladší doby kamenné a v době velkomoravské plnilo funkci významného střediska celé brněnské oblasti.
  Jiří Jelínek, 27.3. 2004

  popis

  Na zalesněném ostrohu naproti Muchově boudě v údolí Říčky se nacházejí zbytky kdysi pevného hradu. Název a osudy této prastaré kamenné stavby nejsou známé. Proto se jí říká Horákovský hrad či Hrádek.
  Jiří Jelínek, 27.3. 2004

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Brno-venkov  (BO)