Graficke pismenko Vysoká hranolová kamenná věž, stojící v severozápadní radiále eliptické ohradní zdi areálu. Vstup z úrovně suterénu zvnějšku areálu do válcové schodišťové věžice na severním boku. V přízemí ze hřbitova márnice s malbou sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 19. století. Obě další patra se otevírají na každém boku jedním velkým oknem s kruhovým záklenkem a dřevěnými žalusiemi (s výjimkou severního boku 1. patra, kam dosahuje schodišťová věžice). Fasáda v červeno-bílé barevnosti je členěna kromě oken jen mělkými lisénami. Pravděpodobně novější střechu tvoří vysoký štíhlý jehlanec s plechovým krytem.

Text: popis
11.7. 2008 - Ivan Grisa


OOO