Graficke pismenko Hradiště leží na výrazném ostrohu mezi obcemi Oleška a Ždánice. Dříve procházela kutnohorská silnice, na které obě obce leží, přímo plochou hradiště, dnešní silnice obtáčí hradiště po jeho severním a severozápadním okraji. Stáří hradiště není jednoznačně prokázáno, podle ojedinělých nálezů raně středověké keramiky z 9. – 10. století je tato lokalita považována za slovanské hradiště z doby hradištní. Je dáváno do souvislosti s obdobnými hradišti, například v nedalekých Hryzelech, a spekuluje se o jeho roli při obraně správního centra v Kouřimi. Plocha hradiště, potvrzená geofyzikálním průzkumem, je přibližně 10 hektarů. Dvojitý val s příkopem, který původně chránil celý obvod hradiště, byl z velké části zničen při dvou velkých terénních úpravách souvisejících se stavbou komunikací. Dochované části fortifikace lze najít jen na části jižní a jihozápadní straně. V nejvyšší poloze na jihovýchodu areálu byl navíc ve 30. letech 20. století postaven památník agrární strany, který byl po válce přebudován na památník obětem fašismu.

Text: turistické
8.7. 2008 - Milan Caha (zdroj: M. Lutovský a kol. Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, Praha 2003)