Krátké dochované úseky hradeb obklopující město Skalica pocházející ze 14. století. Ohrazení zřejmě částečně zahrnulo do svého obvodu i starší opevněné sídlo.
Hlavní obrázek místa
zbytek hradeb na západě města
v ulici Pod Kalváriou
© Milan Caha 06/2008
Graficke pismenko Město Skalica najdete nedaleko moravských hranic, západně je Hodonín, severovýchodně Strážnice. Je to staré středověké královské město, tudíž jsou tu k vidění zajímavé stavební památky např. rotunda sv. Jiří, pozůstatky raně středověkého hrádku, františkánský klášter, další kostely a kláštery, radnice, domy...
14.12. 2008

  historie

  Hradby
  Hradby opředené pověstmi kolem jejich vzniku (král Bela IV. dokonce i král Bela II. Slepý) vznikly približně v roce 1372 za kralování Ludvíka z Anjou. Prý to měly být hradby tak mohutné, že se na jejich dolních a horních baštách dokázal otočit volský zápřah. Ve skutečnosti to asi tak nebylo, ale žádná z bašt se nezachovala. Ze čtyř bran se zachovala jen jediná, a to Severní brána, ze které jsou jen ruiny. Nejzachovalejší úsek hradeb je při

  filip ingr, 3.7. 2008

  pověsti

  O opevnění města hradbami
  Když se král Bela II. Slepý dostal po rocích zápasení zpět na uherský trůn rozhodl se, že za to, že se ve Skalici narodil, dá ohradit město hradbami tak hrubými, aby po nich mohly přejet dva vozy vedle sebe. Po čase se králův příkaz zdál příliš náročný, a proto je postavili tak mohutné jen na jednom místě a jinde už byly normální velikosti. Když král znovu přijel do města, ptal se na vykonanou práci, radní podplatili králův průvod, aby mu

  filip ingr, 3.7. 2008

  popis

  Hradby měli čtyři brány. Nejvýznamnější byly Strážnická a Holíčská – procházela tudy obchodní cesta zvaná Česká, kterou ještě před postavením hradeb chránil raně středověký hrádek v místě dnešní Kalvárie. Hradby se dochovala jen v krátkých úsecích a na některé byly nalepeny domky.
  filip ingr, 8.7. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  ostatní
  brána, opevnění
  zřícenina
  volně přístupno
  Slovensko
  Trnavský