Raně barokní kostelík s rodinnou hrobkou nad Vojnicemi byl postaven roku 1687 Václavem Markvartem z Branišovic. Dodnes je majetkem vlastníků místního zámku, proto je velmi omezeně přístupný. Slohově jednotné vnitřní vybavení z konce 17. století.
Hlavní obrázek místa
Kostel od severovýchodu
© Ivan Grisa 07/2010
Graficke pismenko Kostelík stojí severně od Vojnic na úbočí hory Klokotín. Z vojnické návsi (možnost parkování) k němu lze dojít po místní komunikaci a luční cestou podél ovocného sadu. Při pohledu od vsi ho cloní veliké lípy.
Vzhledem k tomu, že se v kostele nekonají pravidelné bohoslužby, je přístupný velmi sporadicky (cca třikrát ročně: Velikonoce, Vánoce, svátek Navštívení).
Ivan Grisa, 14.7. 2010

  historie

  Kostel Navštívení Panny Marie ve Vojnicích
  Václav Markvart z Branišova nechal nad svým sídlem ve Vojnicích roku 1687 postavit jednoduchý bezvěžový kostelík s kolmo přisazenou kaplí sv. Martina, která posloužila jako rodinná hrobka. Kostel byl vždy majetkem zámeckých pánů, tento stav trvá dodnes. Stavba se i s vnitřním zařízením zachovala prakticky v původní podobě z přelomu 17. a 18. století. Pozoruhodné jsou malované epitafy v kapli svatého Martina i náhrobní tabulka dcer pozdějších

  Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 4., Academia 1982, 14.7. 2010

  pověsti

  Navštívení Panny Marie
  V Novém zákoně je popsáno setkání těhotné Panny Marie s její příbuznou Alžbětou, rovněž těhotnou; budoucí matkou Jana Křtitele. Panna Marie poté, co je jí andělem zvěstováno že porodí Syna Božího spěchá aby navštívila Alžbětu a byla "prostřednicí milosti"; aby předala posvěcení nenarozenému Janu Křtiteli. Alžběta byla těhotná i přes svůj vyšší věk a údajnou neplodnost, její těhotenství mělo být podle zjevení Archanděla Gabriela pro Pannu Marii

  http://catholica.cz, http://cs.wikipedia.org, 1.8. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Vojnice