Barokní kostel s vysokým, dvouvěžovým průčelím tvoří výraznou dominantu obce. Kostel byl postaven r. 1712 po velkém požáru obce, při kterém shořel i starší kostel. Nový kostel dala postavit hraběnka Adelhaida Thunová, stavitelem byl A. Achciger. Na přelomu 60. a 70. let 20. stol. byl kostel opraven.
Hlavní obrázek místa
západní průčelí kostela
© Jaroslav Valečka, 09/2013
Graficke pismenko Kostel stojí nad silnicí Děčín - Ústí nad Labem Střekov. Nejbližší železniční stanice Boletice nad Labem na trati Ústí n. L. Střekov - Děčín leží asi 200 m od kostela. Přímo pod ním je zastávka Nebočady linky 9 děčínské MHD. Pod kostelem dobrá restaurace hotelu Kovárna, orientovaného na cyklisty.
Ivan Grisa, 29.6. 2008

  historie

  Kostel svatého Vavřince v Nebočadech
  Postaven roku 1712 na místě starší shořelé stavby (kostel se v obci zmiňuje prvně r. 1362). Na přelomu 60. a 70. let 20. století opraven, v posledních letech však opuštěn a ponechán osudu. Budova silně chátrá, vnitřní zařízení je zřejmě z větší části zničeno (r. 2008).
  Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 2, 29.6. 2008
  Při požáru v roce 1712 shořela kromě kostela téměř celá vesnice a musela být znovu vystavěna. Současný kostel dala postavit hraběnka Adelhaida Thunová. Stavitelem byl A. Achciger a údajně i J. B. Santini (jehož účast je velmi nepravděpodobná, vzhledem k strohé stavbě bez dynamizujících prvků). Oltářní obraz byl připisován P. Brandlovi. Barokní sousoší navštívení Panny Marie (1757) stálo původně mimo areál kostela u silnice do Děčína. Na své

  Jaroslav Valečka, zdroj: www.decin.estranky.cz, 10.9. 2013

  popis

  Kostel stojí na pahorku nad Labem, v dominantní poloze. Původně obklopen hřbitovem, dosud přežívá jeho ohradní zeď a zřícenina márnice. Vlastní kostel obdélný, jednolodní, s mírně odsazeným obdélným presbytářem, dvěma hranolovými věžemi s cibulovými báněmi v rozích západního průčelí a dvěma sakristiemi u obou boků presbytáře. Je prosté fasády, členěné okny a lisenovými rámci. Štít hlavního průčelí mezi věžemi trojúhelníkový. U zdi kostela

  Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 2, 29.6. 2008
  Kostel byl postaven na vyvýšené plošině, obehnané zdí, v níž je vstupní brána na jihu. Stavitelem kostela byl A. Achciger a údajně i J. B. Santini (jehož účast je velmi nepravděpodobná, vzhledem k strohé stavbě bez dynamizujících prvků). Jednolodní, obdélná barokní novostavba z r. 1712 vyniká vysokým západním průčelím s dvěma věžemi. Na východě je k lodi připojen obdélný presbytář. Ve středním rizalitu západního průčelí, s obdélným

  Jaroslav Valečka zdroj: Umělecké památky Čech, díl 2, www.decin.estranky.cz, 9.10. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Děčín  (DC)
  Děčín XXXIII-Nebočady