Graficke pismenko Rychlý růst Podmokel po výstavbě Pražsko-drážďanské dráhy vedl ke zřízení samostatné farnosti. V letech 1856–1858 byl postaven podle projektu arch. J. Perthena nový novorománský kostel sv. Františka z Assisi (neboli Serafínského). Vysvěcen byl roku 1861. Roku 1958 sem byl ze zchátralého kostela v Krásném Studenci (nyní městská část Děčín XXIV), který byl nakonec roku 1966 demolován, přenesen cenný renesanční hlavní oltář z roku 1605. Řezbář D. Dittrich st. z Freibergu na něm vytvořil reliéfy Poslední večeře Páně, Ukřižování a Zmrtvýchvstání Páně. Figurální výzdobu tvoří Vyhnání z ráje, Zvěstování Panně Marii a čtyři evangelisté. Oltář prošel roku 1958 opravou a dodnes slouží jako hlavní. Současně byla z krásnostudeneckého kostela přenesena kamenná křtitelnice z 15. století a socha sv. Václava. Farní kostel sv. Františka z Assisi byl opraven v 90. letech 20. století.

Text: historie
28.6. 2008 - Ivan Grisa (dle Rytíři z Bünau v Čechách a v Sasku), aktualizace a doplňky Jiří Špaček