Graficke pismenko Důležitost obchodní křižovatky si vynutila v pohnutých dobách po r. 1408 za pánů z Holštejna vybudování strategicky významnějšího a fortifikačně pevnějšího hradu na protějším kopci náhradou za méně významnou tvrz, která asi mezitím byla zpustošena. Hrad se v Bohuslavicích udržel patrně až do válek česko-uherských, kdy zprávy o něm mizí. Naposledy se připomíná v r. 1446, kdy jej jeho dosavadní majitel Vok z Holštejna prodal spolu se vším příslušenstvím za 850 hřiven Jindřichu Mirkovi z Chlumu. K hradu tehdy patřily i pusté vesnice Lovíšky, Březová, Nenkovice a Lhota. Později se Bohuslavice staly majetkem Jiříka a Aleše z Ojnic a nakonec jen Jiříka z Ojnic, který se jako držitel uvádí v l. 1490 - 1494. Po jeho smrti přešly na Tasa z Ojnic a na Nemoticích. Součástí bučovického panství se staly Bohuslavice r. 1510 a zůstaly jí i přes svou odlehlost až do 19. století. Zříceniny hradu leží v trati zvané Hrad jižně od obce na ostrém hřbetu nad kostelem. Vnitřní obytný areál má oválný tvar a je obklopen příkopem. Na severozápadní straně se k němu za příkopem připojuje předhradí, které je i s vnitřním hradem rovněž obklopeno příkopem s vnějším valem.

Text: historie
20.4. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava