Graficke pismenko Pozdně barokní trojlodní kostel s mírně odsazeným presbytářem je orientován k východu. V ose západního průčelí stojí věž, zakončená cibulovou bání. Vnější fasáda je barokní, bohatě štukově zdobená.

 
Graficke pismenko Trojlodí tvoří stejně vysoké lodě, přičemž boční jsou výrazně kratší, s emporami. Okna jsou umístěna ve třech patrech.
 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení je převážně barokní, zčásti přeneseno z jiných zrušených kostelů. Hlavní oltář byl pořízen v 70. letech 19. století ze zrušeného vídeňského kostela. Oltářní obraz je dílem děčínského rodáka a drážďanského dvorního malíře Antona Kerna. Je na něm zobrazena Panna Maria s dítětem, sv. Václav a Blažej, nad nimi je zachycen děčínský zámek s městem.

Text: popis
28.6. 2008 - Ivan Grisa (aktualizace a doplňky Jiří Špaček 2015)