Graficke pismenko Búdy, jak se zde vinným sklepům říká (někdy také lisovňa či presúz), se nacházejí v lokalitě „Pod horů“ sevřené kopci Ždánských a Hrubých vinohradů.

 
Graficke pismenko Sklepy jsou většinou přestavěny v první polovině 20. století, jelikož na přelomu tohoto století vinařství v Čejči utrpělo.
 
Graficke pismenko Starší sklepy byly postaveny z nepálených cihel (kotovic). Střecha byla došková s prostorem na skladování sena.
 
Graficke pismenko Současné sklepy jsou přízemní i jednopatrové drobnější stavby zejména se sedlovou střechou. Při vchodových dveřích jsou pestře malované žudry zdobené malérečkami. V horní části sklepu se nachází lisovna, místnost určená k posezení s přáteli a někdy i ubytovací zázemí. Z lisovny vede šikmo dolů chodba bez schodů do samotného sklepa zvaná „šije“. Šije je zakončená dveřmi, které ústí do samotného sklepa se sudy, někdy zdobenými řezbářsky. Sklepy jsou oválné, klenby vyložené cihlami.
 
Graficke pismenko Zajímavostí jsou dřevěné zámky, které se dochovaly u některých sklepů zvané „ščeňata“. Na pravé straně vchodu do búdy se nachází otvor na dřevěný klíč. Otevření takového zámku je nesnadná věc i s originálním dvoj až čtyřzubým klíčem, kterou si osvojil většinou jen hospodář, někdy hospodářka. Do otvoru se strčila ruka až po loket a hospodář nadzvedl elipsovitou destičku, která kolmo zapadla do klíčnice.
 
Graficke pismenko V současné době je rozloha čejčských vinic 41 ha, což zřejmě představuje největší množství za celou historii této obce, zejména díky jejímu zpustnutí po třicetileté válce. Čejč se tak nemůže pyšnit bohatou historií vinohradnictví jako okolní obce, což ovšem pilně dohání svojí současností.

Text: turistické
27.6. 2008 - Michal Kiesel