kostel sv. Víta

Horní Vít

Graficke pismenko Už před stavbou kostela zde byla prostá kaplička, která opatrovala studánku. Voda z této studánky údajně uzdravila chromého vojáka a slepému člověku vrátila zrak. Toto se odehrálo v roce 1621. Následkem toho se zde zrodilo nové poutní místo. Proto po získání zdejšího kraje vyšebrodskými cisterciáky zde byl 20. září roku 1644 položen základní kámen opatem Jirím Wendschuhem. Za necelé tři roky, 27. května 1647, byl kostel vysvěcen k poctě sv. Víta. Jelikož se místo stalo velmi populárním a farníci sem chodili raději, než do kostela v Dubném, postěžoval si v první polovině 18. století dubenský farář na budějovickém vikariátu, že se zde shromažďují stoupenci Husova učení. Šetření ovšem nic neprokázalo. Josefínské reformy měly za následek to, že zdejší tři oltáře byly přesunuty do nedalekého Boršova nad Vltavou a zdejší kostel byl uzavřen. Navíc se v roce 1861 zřítila klenba a šest let na to byly strženy některé zdi. Při velkých suchách v létě 1884 sem doputovalo procesí, které prosilo o déšť. Po ukončení modliteb skutečně začalo pršet. Vděční lidé proto roku 1890 postavili vedle kapličku, která se nachází několik metrů severně od kostela. Z celého kostela se nejlépe dochovala jižní stěna devět metrů vysoká a se třemi velikými okny

 
Graficke pismenko Doporučuji navštívit nedaleký klášter Kuklov, který potkal stejný osud.

Text: historie
22.6. 2008 - Tomáš Kordina