Graficke pismenko Původní vzhled hradu Hrad stál na okraji ostrohu,byl oddělen od oklního terénu 7m hlubokým příkopem a předsunutým valem.Hrad tvořil ovál o délce cca čž m a šířce 38 m.Od příkopu byl chráněn zdí, u níž stála hláska.Na ostatních stranách byl obehnán snad jen valem,svah pod ním byl uměle odkopán tak ,že vznikla terasa. Dnešní podoba Dochovány pozůstatky zdiva(málo),předsunutý val a příkopy.Rozměry předhradí lze jen těžko odhadnout.V terénu patrny stopy oficiálních i nelegálních vykopávek.

Text: turistické
26.11. 2003 - Spurný, F. a kol.:Hrady,zámky a tvrze v Čechách, na Moravě A ve Slezsku,díl II.